25.09.2011

Fahrenheit °FSkala Fahrenheita – jedna ze skal pomiaru temperatury (skala termometryczna) stosowana w niektórych krajach anglosaskich.
Skalę zaproponował Daniel Gabriel Fahrenheit studiując pracę Ole Rømera o jego skali. Po spotkaniu z Romerem i przeprowadzeniu dyskusji, zaczął prace nad nową skalą. W 1721 Daniel Fahrenheit opisał zjawisko przechłodzenia wody. Stwierdził także zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Pomimo, iż większość życia spędził w Holandii, niejednokrotnie przyjeżdżał do Gdańska odwiedzić rodzinę. Jednak nikt w Polsce nie interesował się jego badaniami i odkryciami. Więcej uwagi poświęciło mu Królewskie Towarzystwo Nauk w Londynie (Royal Society). Dzięki uczonym angielskim to w tym właśnie kraju poznano i zaczęto używać termometrów wcześniej niż w Polsce.
Mimo zamożności swych rodziców Daniel Fahrenheit umierał (1736) w nędzy, z dala od rodzinnego miasta. Zachował się jego testament, w którym prosi o najtańszy pogrzeb oraz spieniężenie kilku pozostałych sprzętów i przekazanie kwot dzieciom swej siostry, do Gdańska.
Dopiero po latach miasto przypomniało sobie o naukowcu, nazywając uliczkę prowadzącą do Gdańskiej Akademii Medycznej imieniem Fahrenheita.

Na punkt zerowy skali wyznaczył on najniższą temperaturę zimy 1708/1709 zanotowaną w Gdańsku (jego rodzinnym mieście). 100 °F miało być temperaturą jego ciała. Na skutek błędów (miał wtedy stan podgorączkowy) skala się "przesunęła" i 100 °F oznaczało 37,8 °C
W 1724 r. definicję zmieniono na:
·         0 °F – temperatura zamarzania mieszaniny wody i lodu z salmiakiem lub solą,
·         32 °F – temperatura mieszaniny wody i lodu (temperatura topnienia lodu)[1].
Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C)[2]. Na termometrze rtęciowym skala Fahrenheita jest liniowa ze względu na stały współczynnik rozszerzalności temperaturowej rtęci.
Przeliczanie:

Obecnie skala Fahrenheita stosowana jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach częściej stosuje się skalę Celsjusza

Fahrenheit
Celsius
100
37.8
90
32.2
85
28.4
80
26.7
75
23.9
70
21.1
65
18.3
60
15.6
50
10
40
4.4
32
0
20
-6.7
10
-12.2
0
-17.8


A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz