8.02.2013

Nowy Jork znajdzie się pod wodą?                                                                                 


"Stan Nowy Jork powinien się przyzwyczaić do zmian klimatycznych, w tym nasilenia częstotliwości tak dewastujących powodzi, jak będące następstwem niedawnego huraganu Irene i burzy tropikalnej Lee - głosi raport zatytułowany ClimAID.

Opublikowany przez 50 naukowców z Cornell University, Columbia University i City University of New York 600-stronicowy dokument ostrzega, że należy przygotować się  do silniejszych upałów latem, większych opadów śniegu zimą, dużych powodzi oraz innych zjawisk niebezpiecznych dla środowiska, społeczności i zdrowia ludzi.

Jak wynika z opracowania, zmiany klimatu już zaczynają wywierać wpływ na mieszkańców i zasoby Nowego Jorku. Rośnie m.in. zapotrzebowanie na energię elektryczną. Średnia roczna temperatura zwiększyła się od 1970 roku o około 1,5 stopnia Celsjusza. W zimie cieplej jest o niemal 2,5 st. C.

Poziom morza u wybrzeży stanu Nowy Jork wzrósł od 1900 roku o ponad 30 cm.
W tym okresie statystyki nie notują dostrzegalnej różnicy w rocznej średniej opadów. W ostatnich dekadach wystąpiły jednak bardziej intensywne deszcze i ulewy.


Według prognoz naukowców wzrost poziomu wody w oceanie i rzece Hudson w latach 20. tego stulecia wyniesie od 2,5 do ponad 12 cm, a w latach 80. - od 20 cm do ponad pół metra. Jeśli dodać do tego przewidywane topnienie lodu na biegunach, wzrost poziomu morza w latach 80. ma wynieść od przeszło 90 do blisko 140 cm.

Zdaniem eksperta ds.klimatuArta DeGaetano z Uniwersytetu Cornell miniony rok stanowił dobrą ilustrację skutków zmian klimatycznych.

Rezultatem zmian klimatycznych będzie zalanie przybrzeżnych terenów podmokłych. Woda z oceanu dojdzie dalej w górę rzeki Hudson.

W opinii autorów badania skutki zmian klimatycznych dadzą się we znaki zwłaszcza mniejszościom oraz ludziom o niskich dochodach, którzy żyją na obszarach narażonych na powodzie w mieście Nowy Jork i północnej części stanu. Ucierpią także osoby w podeszłym wieku i z problemami zdrowotnymi. Robotnicy rolni mogą być narażeni na niebezpieczeństwa wynikające ze wzrostu stosowania pestycydów w odpowiedzi na zmiany klimatyczne."
M.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz