10.12.2011

Studia w USAMłodzi dorośli mogą kontynuować naukę w dwuletnich koledżach lokalnych bądź technicznych, albo na czteroletnich uniwersytetach bądź w koledżach po ukończeniu szkoły średniej. Nazywamy je „instytucjami szkolnictwa wyższego”. Są to instytucje publiczne lub prywatne. Koledże i uniwersytety publiczne są mniej kosztowne niż prywatne, szczególnie dla osób mieszkających w stanie, w którym znajduje się taki uniwersytet. Młodzi dorośli mogą również uczęszczać do szkół oferujących naukę konkretnych zawodów, takich jak naprawa komputerów bądź asystent w służbie zdrowia.
Studenci szkół wyższych wybierają konkretny przedmiot, który studiują dogłębnie (nazywa się to specjalizacja – “major”). Wybór specjalizacji pomaga przygotować się im do zatrudnienia lub dalszego kształcenia w tej dziedzinie.
Uczelnie i uniwersytety mogą być dość kosztowne. Niektóre szkoły zapewniają pomoc finansową, twz. stypendia (“scholarships”). Władze Stanów Zjednoczonych również oferują studentom pomoc finansową. Większość studentów korzysta z kredytu lub stara się o pomoc finansową bądź stypendium w celu opłacenia kosztów nauki. Niektóre stypendia i bezzwrotne granty przeznaczone są wyłącznie dla obywateli USA.


Rodzaj dyplomu Rodzaj uczelni Lata nauki
Certificate (świadectwo) Koledż lokalny/Szkoła zawodu 6 miesięcy do 2 lat
Associate’s (licencjat) Koledż lokalny 2 lata
Bachelor’s (bakałarz) Czteroletni koledż lub uniwersytet 4 lata
Master’s (magister) Uniwersytet 2 lata
Doctorate (doktorat) Uniwersytet 2-8 lat
Professional (profesjonalista) Szkoła specjalistyczna 2-5 lat


A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz