1.09.2011

ONZ


                                                                         


 Niebieska ,opuszczona flaga - śmierć Prezydenta Polski.
Organizacja Narodów Zjednoczonych

ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego,
rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.Idea powołania nowej organizacji, powstała jeszcze w czasie trwania II wojny światowej,
na konferencji w Teheranie w 1943. Jej głównym pomysłodawcą był prezydent USA Franklin Delano Roosevelt,
a jej nazwę zaproponował premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill .25 kwietnia 1945 roku zwołano pierwszą konferencję ONZ w San Francisco,
w której uczestniczyło 50 państw z całego świata – pierwszych członków organizacji.
Za członka ONZ od założenia uznawana jest też Polska, której przedstawiciele
z powodów politycznych nie mogli uczestniczyć w konferencji w San Francisco. Podczas konferencji,
26 czerwca, podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, akt prawny regulujący działalność ONZ.


Cele ONZ 
1. Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków  2. Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i równouprawnienia.
3. Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań.
4. Stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów.


Członkiem ONZ, wg artykułu 4. Karty NZ może być "każde państwo miłujące pokój,
które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie" i – zdaniem ONZ – "jest w stanie je wypełniać"
.


Siedziba :  
405 E 42nd St
New York, NY 10017-3599
(212) 355-4165
nad rzeką East River


Ceny:

dorośli             $16.00     
dzieci (5-12 yrs)     $9.00     
seniorzy (60+ yrs)     $11.00     
studenci (13+) with ID     $11.00     


Sunday             10:00 AM-04:15 PM
Monday            09:00 AM-04:45 PM
Tuesday            09:00 AM-04:45 PM
Wednesday       09:00 AM-04:45 PM
Thursday           09:00 AM-04:45 PM
Friday               09:00 AM-04:45 PM
Saturday           10:00 AM-04:15 PM


bilet nalezy kupic juz w siedzibie ONZ
warto przyjśc wczesniej poniewaz trzeba poświęcić
dużo czasu na przejście przez bramki wykrywające metal ,sprawdzanie etc.


wejście dla zwiedzających :
First Avenue at 46th Street
M.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz